word lid

Inntelhotel 2859 2000x500

energietoeslag

Huishoudens krijgen in november en in december 190 euro als tegemoetkoming voor de hoge energierekening. Het is een voorloper op het prijsplafond voor stroom en gas dat begin volgend jaar ingaat. Maar hoe komt die 190 euro nu precies naar je toe? Wie heeft er eigenlijk recht op? En wat als je maandbedrag lager is?

Door Tom van Gurp. www.nu.nl

Veel Nederlanders betalen zich de laatste tijd blauw aan energie. Door verschillende factoren - onder meer de oorlog in Oekraïne - zijn de prijzen opgelopen, vooral van gas. En dat voelen velen in de portemonnee. Om daar wat aan te doen, krijg je zowel in november als in december 190 euro.

Voor wie is deze compensatie bedoeld?

Ieder huishouden dat op de eerste dag van de betreffende maanden een eigen aansluiting heeft, krijgt dit geld van het bedrijf dat de elektriciteit levert. Ook ondernemers die relatief weinig energie gebruiken, kunnen de compensatie tegemoetzien. De hoogte van je inkomen of je energierekening doet er dus niet toe, net zo min als het type contract. Mensen die met meerdere huishoudens op één aansluiting zitten, krijgen de 190 euro niet. Voor hen wordt gezocht naar een andere oplossing.

Krijg ik dat geld gewoon op mijn rekening gestort?

Dat hangt af van je energieleverancier. De tegemoetkoming gaat via hen en je kunt het op verschillende manieren ontvangen. Sommige bedrijven, bijvoorbeeld Eneco en Vattenfall, maken die 190 euro inderdaad over naar je bankrekening. Andere leveranciers, zoals Essent, verrekenen het met je maandbedrag. Als je je gas en stroom van verschillende bedrijven krijgt, loopt de tegemoetkoming via je stroomleverancier. Heb je een betalingsachterstand? Dan wordt de tegemoetkoming daarmee verrekend. Verder kan een leverancier ervoor kiezen om het bedrag over te maken als je je contract beëindigt. Overigens hoef je de tegemoetkoming niet zelf aan te vragen. Het geld komt automatisch naar je toe.

Wat als mijn maandbedrag lager is dan die 190 euro?

Ook dan heb je recht op het volledige bedrag. Als je leverancier het beleid heeft om de 190 euro in zijn geheel naar je bankrekening over te maken, maakt de hoogte van je maandbedrag niet uit. Als het wordt verrekend met je maandbedrag, dan krijg je mogelijk het resterende bedrag in de loop van de maand gestort. Een andere optie is dat het resterende bedrag wordt verrekend met je eindafrekening.

Ik ontvang ook energietoeslag. Gaat die 190 euro daarvan af?

Nee. De energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen staat los van de tegemoetkoming. De ene compensatie wordt dus niet met de andere verrekend. Ook heeft het geen invloed op bijvoorbeeld je huur- of zorgtoeslag.

Krijg je meer geld als je meerdere aansluitingen hebt?

Dit hangt af van waar je tweede of derde aansluiting voor is bedoeld. De compensatie geldt alleen voor adressen die zijn bedoeld om te verblijven, bijvoorbeeld een huis of een kantoor. Wie een tweede aansluiting heeft voor bijvoorbeeld een garagebox, krijgt daar geen tegemoetkoming voor. Ook met een extra meter voor je elektrische auto krijg je geen extra geld.

Ik wissel binnenkort van leverancier. Van wie krijg ik het geld?

Je ontvangt de tegemoetkoming van de leverancier waar je op de eerste dag van de maand je energie van krijgt. Ook als je halverwege de maand overstapt naar een andere leverancier ontvang je de 190 euro van het bedrijf waar je aan het begin van de maand bij aangesloten bent.

Wat gebeurt er na december?

Dan gaat het prijsplafond in. Daarin zijn maximumprijzen afgesproken van 0,40 euro per kilowattuur elektriciteit en 1,45 euro per kuub gas. Je betaalt voor je energie dus nooit meer dan deze maximumprijzen. Tenminste, als je jaarverbruik beneden de 2.900 kilowattuur en 1.200 kuub gas blijft. Voor het verbruik boven die plafonds betaal je de 'normale' tarieven die je energieleverancier hanteert. Als jouw tarieven lager zijn dan de maximumprijzen, betaal je over je gehele verbruik die lagere tarieven.