word lid

Inntelhotel 2859 2000x500

piggy 2889049

Samen tegen de Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

KBO Noord-Holland werkt samen met Claimstichting Pensioen, KBO-Brabant,  Omroep MAX en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (samen goed voor 600.000 leden!) om uw belangen te behartigen. De 5 organisaties werken er hard aan om de betrokken ministers te overtuigen de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) niet in deze vorm aan te nemen. 


logos tegen WTP

Indringende boodschap aan Tweede Kamerleden: neem kritiek pensioenexperts serieus!

Geen enkele seniorenorganisatie in Nederland steunt de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Er is dus geen maatschappelijk draagvlak voor deze wet onder een miljoen georganiseerde senioren! Ook steeds meer gerenommeerde pensioenexperts hebben kritiek op het nieuwe pensioenstelsel. Kritiek dat niet of onvoldoende door de minister is meegenomen in de WTP.

Claimstichting Pensioen, KBO-Brabant, KBO Noord-Holland, Omroep MAX en Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen voeren daarom deze zomer gesprekken met de woordvoerders pensioenen in de Tweede Kamer. De vijf organisaties pleiten voor herbezinning en zorgvuldigheid in plaats van snelheid.

Met de woordvoerders van D66, PVV, SP, GroenLinks, CDA en VVD heeft het gesprek al plaatsgevonden. Het gesprek met PvdA vindt plaats in augustus.

De belangrijkste aandachtspunten hebben de 5 organisaties samengevat in een persbericht dat vandaag wordt verzonden naar de diverse media.

Het persbericht kunt u hier weergeven en/of downloaden.