word lid

Inntelhotel 2859 2000x500

placeholder leonievogels 2

Uw wensen in de laatste levensfase – hoe maak je dit bespreekbaar…

In samenwerking met KBO Seniorenbelang Zaanstreek Zuid en wijkcentrum De Doorbraak organiseerde het Netwerk Palliatieve Zorg een (gratis) informatiebijeenkomst op vrijdag 24 juni jl. in De Doorbraak.

Praten over levenseinde

“Dood gaan we allemaal…!”
Alleen de weg ernaartoe en het moment waarop kunnen we tegenwoordig deels zelf bepalen. Maar dan moet je wel weten welke wegen er zijn en wat je daar aan (on)mogelijkheden tegenkomt. Het nadenken over- en het onder woorden brengen van ideeën en wensen rond het levenseinde is een best lastig- en soms zelfs emotioneel proces. Mede daarom is het goed om dat tijdig en op een rustig moment te doen vóórdat het door omstandigheden misschien te laat is…

Aan dit onderwerp was vrijdagmiddag 24 juni jl. dus een thema-middag gewijd in buurthuis De Doorbraak. En hoewel we vooraf hadden ingeschat dat het misschien niet al te druk zou worden op een thema-middag bij dit voor een aantal personen wellicht toch wat beladen onderwerp, vulde de zaal zich steeds meer en konden we tegen 14.00 uur toch al zo’n 22 deelnemers tellen.

Het werd een actieve middag, niet alleen voor de drie presentatrices, Leonie Vogels (Psycholoog), Conny Molenkamp (Palliatief Verpleegkundige, verbonden aan Evean) en haar collega uit een Hospice, Sylvia Brandenburg, maar zeker ook voor het sterk geïnteresseerde- en meelevende publiek dat alle kans kreeg om tussendoor vragen te stellen. Vragen die dan ook onmiddellijk uitgebreid en ‘to the point’ door de dames beantwoord werden.

Aan bod kwamen o.a. de volgende punten/vragen:

  • Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruit gaat?
  • Weten uw naasten wat u in die situatie wel of niet wilt?
  • Wilt u bijvoorbeeld wel of niet gereanimeerd worden?
  • Heeft u uw wensen in de laatste levensfase ooit besproken en op papier vastgelegd?

Maar ook…

  • Wat is er te kiezen in de laatste levensfase?
  • Hoe kijkt u terug op uw leven…
  • Wat zou u nog willen vertellen of doen?
  • Wie mag er uit uw naam voor u spreken als u dit zelf niet meer kunt?

Om dan uiteindelijk terecht te komen bij de onderwerpen ‘Palliatieve Sedatie’ en ‘Euthanasie’.

Een zeer interessante presentatie, deze middag – hetgeen trouwens wel bleek uit het feit dat deze pas tegen 16.30 uur afgesloten werd.

Wat trouwens wel opviel was dat zeker 80% van de deelnemers dames waren…

Er is tijdens de informatiebijeenkomst veel verteld. Hier volgt een korte samenvatting van de informatie die tijdens de informatiebijeenkomst is verteld, zodat u dit op eigen tempo terug kunt lezen.
Klik hier voor deze samenvatting en extra informatie.

Het doet je goed eens aan de dood te denken
Je dagen worden er duidelijker van
Je dient te weten dat geen mens voor je leven kan
Maar ook dat niemand anders voor je sterven kan 

Ik spreek er ’s avonds wel eens over met mijn kinderen
Of ‘k maak een grapje met de dood, dat kan geen kwaad
Als je overpeinst waar je tenslotte komt te liggen
Dan weet je af en toe wat beter waar je voor ‘staat’

Toon Hermans

Klik op een foto voor een grotere weergave.

Opening door Yvonne 02 4718 03 4719 04 4720
05 4722 06 4723 07 4724 08 4725
09 4726 10 4727 11 4728 12 4730